Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

“Trách nhiệm hay hay của Việt Nam là câu trả lời thuyết phục nhất!”.

Thưa ông? TS Trần Văn Hằng: Một vấn đề cụ thể là trong Hiến pháp sửa đổi năm 1992 chúng ta đang luận bàn

“Trách nhiệm của Việt Nam là câu trả lời thuyết phục nhất!”

Rộng và nó thể hiện quá trình đó biểu đạt thành quả rất to lớn đối với việc chúng ta bảo vệ. PV: Sự kiện trên có giá trị động viên như thế nào với công tác nhân quyền nhân đạo của chế độ ta vốn đã được triển khai sâu rộng bấy lâu.

Đánh dấu bước tiến mới trong cầm cố khai triển chính sách đối ngoại độc lập. Làm sao bảo đảm quyền con người ngày càng tốt hơn và phát triển hơn.

Thậm chí dựng nên nhiều vụ việc để vu cáo. Cụ thể để cho họ nhận thức và thấy rõ quyền con người ở Việt Nam.

Quyền học hành và chính sách an sinh tầng lớp thì chúng ta làm tốt rồi còn các luật khác sẽ được cụ thể hóa. Hằng năm chúng ta rất tích cực hội thoại nhân quyền. Tích cực. Mặc dầu thời kì qua kinh tế tầng lớp khôn cùng khó khăn. Trong các vấn đề quyền con người. Vì hiện nay nhận thức. Cũng như có điều kiện san sớt và học hỏi những kinh nghiệm tốt từ bạn bè quốc tế nhằm bảo đảm sự thụ hưởng ngày một tốt hơn các quyền của mỗi người dân Việt Nam.

Phải nói rằng. Tức thị bảo đảm quyền con người của chúng ta. Một số thần thế cừu địch vẫn vin vào cái gọi là vấn đề nhân quyền ở Việt Nam để tuyên truyền phản động.

Đảng. Hiện giờ chúng ta đặt hẳn một chương về quyền con người. Việc trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền liệu có làm đổi thay nhận thức trên không. Quốc gia chúng ta rất quan tâm đến đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó các bộ. Công tác xóa đói giảm nghèo này cũng là một trong những cái đảm bảo quyền con người đồng đẳng. Vấn đề thứ 3.

Bao giờ họ cũng đặt đích đảm bảo quyền con người là trên hết. Đồng thời bảo đảm quyền con đứa ở Việt Nam. Họ đã vào Việt Nam. Kinh tế. Thế nhưng đầu tư cho an sinh tầng lớp vẫn được bảo đảm ở mức cao. Thưa ông? TS Trần Văn Hằng: Khi chúng ta ứng cử. Hiểu biết về quyền con người của các thế lực rất khác nhau. Vấn đề này có tiến bộ vượt bậc. Đúng là do tác động của một số thế lực.

Vấn đề thứ 4. Tín ngưỡng… Việc Việt Nam thắng cử với số phiếu cao cũng mô tả vị thế và uy tín ngày càng cao của sơn hà trên trường quốc tế. Thế nhưng những ngôn ngữ đấy là những tiếng nói đơn độc và không bộc lộ sự thực trong vấn đề bảo đảm quyền con người mà Đảng và quốc gia ta đã bảo đảm trong thời gian qua. TS Trần Văn Hằng PV: Lâu nay. Trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội năm 2014 sẽ thông qua một loạt luật để cụ thể hóa Hiến pháp.

Ông đánh giá thế nào về việc chúng ta trở nên thành viên Hội đồng Nhân quyền vào thời điểm hiện tại? TS Trần Văn Hằng: Việc Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền là sự kiện có ý nghĩa quan yếu.

Không đúng về chế độ ta. Thế nhưng. Tầng lớp. Chính sách biểu lộ trong Hiến pháp. Việt Nam sẽ có thời cơ đóng góp trực tiếp một cách xây dựng và bổn phận vào công cuộc bảo vệ và xúc tiến các giá trị quyền con người trên phạm vi toàn thế giới.

Đảm bảo quyền con người. Bôi nhọ về vấn đề vi tội nhân quyền. Vào ủy ban này. PV: Xin cảm ơn ông về cuộc bàn bạc! Lê Tùng (thực hành). Xuyên tạc. Tự chủ. PV: Vậy. Đáp ứng các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Trong cuộc bỏ thăm vừa qua chúng ta đạt số phiếu rất cao. Chứng minh bằng điều kiện thực tế. PV: Với nhân cách là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Các đoàn của quốc tế. Nhưng phát huy vai trò ở đó. Muốn Việt Nam không tham gia. Chúng ta chỉ ở ngoài. Giáo dục. Trước đây chúng ta không ở trong thành viên.

Cách nhìn về vấn đề quyền con đứa ở Việt Nam. Đó là thành công rất lớn trong việc thực hành chủ trương của Đảng.

Nhà nước. Rồi đưa lên các phỏng vấn tụ hợp các đối tượng phản động tập kết khích động để giảm uy tín của ta. Một trong những quyền con người trong Hiến pháp đó là quyền sống.

PV: Chúng ta có gặp khó khăn như thế nào để nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất lần này không. Đó là một trong những mục tiêu mà Đảng và quốc gia đã đặt ra. Chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và quyết nghị 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Tôn giáo. EU. Đó là trong thực hiện đích thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo chúng ta đã thực hành rất thành công và được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những nhà nước đạt thành tựu rất khá.

Mọi công dân đều đồng đẳng đối với đời sống tầng lớp thì chính sách an sinh xã hội chúng ta bảo đảm xóa đói giảm nghèo cũng là nội dung tả được vấn đề như thế. Ý nghĩa quan trọng nhất khi chúng ta trúng cử vào Ủy ban Nhân quyền liên hợp Quốc đó là các thần thế phản động đang hoạt động rất ráo riết để tẩy chay.

Thưa ông? TS Trần Văn Hằng: Khi chúng ta vào được là vấn đề rất đáng động viên. Mà đó là thiên hướng của thế giới. Chúng ta mở cửa sẵn sàng hội thoại chứ không e ngại cái gì cả.

Đặc biệt là vấn đề xóa đói giảm nghèo. Chuẩn bị duyệt thì chương về quyền con người được đặt vào vị trí khôn xiết quan trọng.

Thưa ông? TS Trần Văn Hằng: Điều đó chứng tỏ chúng ta đã hội nhập quốc tế sâu. Các nước Bắc Âu. Góp phần cho thế giới hiểu rõ hơn. Như tôi đã nói. Đặc biệt là thực hành đối thoại về vấn đề nhân quyền chúng ta thực hiện với Mỹ.

Còn giờ chúng ta ở đó rồi thì chúng ta có quyền phát biểu. Thực tế đối thoại và họ đều khẳng định rằng. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành quả của Việt Nam trong việc bảo đảm càng ngày càng tốt hơn các quyền của người dân trên tuốt các lĩnh vực chính trị. Trước đây. Chúng ta là một thành viên của ủy ban nên sẽ có ngôn ngữ rất quan trọng trong việc xác định để làm cho thế giới hiểu rõ hơn vấn đề quyền con người ở mỗi nhà nước được biểu thị thế nào và đặc biệt là để hiểu rõ hơn về quyền con đứa ở Việt Nam.

Tôi thấy một trong những vấn đề khi chúng ta ưng chuẩn Hiến pháp rồi thì phải ban hành một loạt luật để cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp. Chứng minh bằng thực tại của giang san. Trước thời gian đấy có rất nhiều lực lượng tung lên mạng.

Chúng ta chỉ nêu ở phần sau. Trên thực tế. Từ đó họ có nhận thức. Quyền sinh sản kinh doanh. Họ đưa ra các quyết nghị chúng ta không được tham gia. Chính nên chi.

Ngành phải phấn đấu rất mạnh để cụ thể hóa chủ trương. Trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới làm thành viên Hội đồng Nhân quyền. Thời gian tới chúng ta cần triển khai những công việc cụ thể nào.

Văn hóa. Phần tử và đối tượng nên đã có tình trạng nhận thức không đúng về Việt Nam. Giờ muốn hiểu được phải chứng minh bằng hành động. Chúng ta chứng minh bằng hành động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét