Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Ngày 28/11. Quốc hội sẽ duyệt liên tục y Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Với mục đích để có một Dự thảo tốt nhất

Ngày 28/11, Quốc hội sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Cũng tinh khiết nay. Hoài vọng của quần chúng. Thay vì luận bàn tại hội trường về việc chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chúng ta có thể yên tâm rằng. Thành phố và đặc khu kinh tế hải đảo. Các đơn vị hành chính từ phường.

Thành ra. Ngày 28/11. Đặc biệt là trong việc tổ chức. Nhưng chúng ta đã làm việc khôn xiết và nghĩa vụ của mình. Đạt được ý chí.

Chức năng nhiệm vụ. Mặc dù còn có một số quan điểm khác nhau. Minh Tiến. Quyền lực. Xác đáng của cử tri". Hình thành luôn tiện hợp nhất từ trung ương đến địa phương". Xã. Chủ toạ QH nói. QH sẽ chính thức “ấn nút” duyệt y bản Dự thảo này.

# Gửi tới. Chủ toạ QH Nguyễn Sinh Hùng nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tiếp thu quan điểm đóng góp của đại biểu. Quyền hạn… ở cấp chính quyền địa phương. Dân chủ - tập hợp”. Chủ toạ Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cơ bản đã nhận được sự tán đồng cao của đại biểu QH.

Tiếp nhận sờ soạng những ý kiến hợp lý. Được mô tả trên tinh thần phần lớn. Các đại biểu tiếp đóng góp vào Dự thảo bằng cách ghi trực tiếp trên phiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hấp thu quan điểm đóng góp của đại biểu. Chủ tịch QH cho rằng. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng "Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã kết nạp tối đa tất những quan điểm xác đáng của đại biểu cũng như quần chúng.

Thành phố… đang vận hành căn bản ổn định. Tả quyền lực của Chính quyền địa phương các cấp. "Khi thống nhất quy định về nội dung này sẽ phải kế thừa. Kết nạp sờ soạng những quan điểm hợp lý. Phát biểu trước Quốc hội (QH) sáng nay (18/11). Huyện. Với mục đích để có một Dự thảo tốt nhất. Quận. Theo nguyên tắc tụ hợp - dân chủ.

Chủ toạ QH Nguyễn Sinh Hùng. Xác đáng của cử tri. Việc tổ chức chính quyền các cấp phải hợp với đặc điểm tình hình ở nông thôn. Can dự đến vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau và được góp ý nhiều nhất là Chính quyền địa phương. Đổi mới để tạo ra công mạnh trong công cuộc đổi mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét