Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Việt Nam vẫn là điểm đầu cùng đọc lại tư quan yếu của DN châu Âu.

Bà cũng nhấn mạnh nhu cầu tiếp các vậy từ phía Chính phủ Việt Nam phê chuẩn việc tạo một sân chơi đồng đẳng

Việt Nam vẫn là điểm đầu tư quan trọng của DN châu Âu

Bà Connolly cũng cho biết. Khuyến khích nhiều đầu tư nước ngoài hơn nữa vào Việt Nam. Kết quả khảo sát chỉ số môi trường kinh dinh của EuroCham hàng quý đã biểu hiện Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư quan yếu tại ASEAN và lòng tin về thực hành kinh doanh tại Việt Nam đã được cải thiện trong quý vừa qua.

EuroCham đánh giá Chính phủ Việt Nam đã có những kết quả tích cực trong vòng 10 năm qua ở việc kìm giữ lạm phát; tăng cường sự mở mang kinh doanh tại Việt Nam; hiện thực hóa nhu cầu về các tiêu chuẩn giáo dục và đào tạo cao hơn nhằm cải thiện thị trường lao động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét