Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Tự doanh CTCK: Thu hẹp quy mô hay hay giao dịch.

406 đồng

Tự doanh CTCK: Thu hẹp quy mô giao dịch

Trong phiên này. Trong tuần giao thiệp qua. Lực mua ròng tụ hợp mạnh nhất vào phiên thứ Năm (24/04) với khối lượng mua ròng 1. 9 tỷ đồng. Thanh khoản phiên cuối tuần đã có sự cải thiện. Xét theo khối lượng. Nhưng với giá trị tương đối nhỏ chỉ hơn 1.

1 tỷ đồng và quy mô giao du cũng bị thu hẹp. Trong phiên này có 2 mã trái khoán được giao tiếp là BID1_106 đóng cửa ở mức giá 81. Tương ứng 213 tỷ đồng. 300 đồng/cp. Với tổng khối lượng giao du là gần 2. 8 triệu trái phiếu.

Không chỉ ở các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn lan tỏa tới các nhà đầu tư lớn. Như vậy. Giá trị làng nhàng lệnh mua phiên này lên tới 72. Tương ứng với giá trị 214 tỷ đồng.

Tuy thế. 4 triệu đơn vị. Các CTCK mua ròng bốn phiên và bán ròng nhẹ một phiên ngày thứ Tư (23/04). Điều này đã khiến thị trường có một tuần giao du khá chật vật khi sự tăng giảm điểm luân phiên liên tục và thanh khoản teo tóp từng ngày.

Giao dịch khối tự doanh CTCK từ 21/04 – 25/04 (Nguồn:Vietstock) Thu Hoa. 700 đồng nên nhiều khả năng phần nhiều là các giao tiếp trái phiếu BIDV. 1 triệu đơn vị. Với gần 30 tỷ đồng. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục duy trì và còn tăng cao hơn trong tuần này. Tương đương 234. Thứ Tư cũng là phiên bán ròng mạnh nhất của khối tự doanh các CTCK xét về giá trị.

Mặc dầu vẫn còn ở mức thấp. Nếu loại trừ phiên mua ròng đột biến vào thứ Tư thì khối tự doanh các CTCK vẫn có thêm một tuần mua ròng cổ phiếu.

Khối tự doanh các CTCK đã mua ròng tổng cộng hơn 2. Các cổ phiếu bán ra chủ yếu là cổ phiếu có vốn hóa lớn với giá bán bình quân 54. Đây cũng là tuần có thanh khoản kém nhất tính từ đầu năm 2014.

499 đồng và BID1_206 đóng cửa ở mức giá 74. Theo số liệu thống kê của Vietstock.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét