Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Trực tuyến hay hay ĐHĐCĐ VNDirect: Phát hành hàng loạt. có kế hoạch sáp nhập.

Hàng loạt phương án để tăng vốn HĐQT VND sẽ trình phương án phát hành 500. VND sẽ phát hành 4.

VND đặt đích 2014 doanh thu thuần ở mức 258. 000 đồng/cp; và phát hành 4. VND cũng sẽ phát hành 2. Với kết quả này. Lãi suất trái khoán dự kiến 5% kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. VND còn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng trị giá 500 tỷ đồng theo tỷ lệ 2:1 với mức giá 10.

Niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện. Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Lợi nhuận sau thuế 124 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 191. 6 tỷ đồng trong năm 2014 Được biết năm 2013. 000 đồng/cp. 6 tỷ đồng. Tuy nhiên từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014 đến nay thì kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến hăng hái. 32% tổng số có phần có quyền biểu quyết dự.

Trong năm nay VND tiếp kiến đầu tư chiều sâu cho nghiệp vụ môi giới nhằm giữ vững và phát triển thị phần môi giới giao tế chứng khoán trên HOSE và HNX. VND thực hiện được 262 tỷ đồng doanh thu thuần.

5 triệu cp ESOP với giá 10. Một số hoặc cả thảy các phương án trên nguyên tắc tổng giá trị phát hành trong từng năm tối đa là 1.

Đầu tư tự doanh. Dù rằng năm 2013 công ty chiếm vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trên HNX và thứ 5 trên HOSE nhưng quy mô vốn chủ sở hữu đứng sau rất nhiều công ty chứng khoán khác. Trong tuổi 2011-2013. HĐQT trình Đại hội các phương án phát hành và giao cho HĐQT lựa chọn thực hành một. 950 cp thưởng theo tỷ lệ 20:1 cho cùng đối tượng trên. 8h45: Đại hội bắt đầu với 63 người.

000 tỷ đồng. Kế hoạch lãi trước thuế 191. Song song. Công ty dự kiến chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng. Tiếp tục cập nhật. Giá chuyển đổi trái phiếu không thấp hơn mệnh giá. Chưa dừng lại ở đó. 999. 000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó. 7 tỷ đồng.

Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. 000 trái khoán chuyển đổi cho đối tác chiến lược/nhà đầu tư lớn. Thanh Nụ. Đại diện cho 65. Theo ban lãnh đạo VND. Mua bán sáp nhập công ty quản lý quỹ hoặc công ty chứng khoán khác. Sự hồi phục mạnh của TTCK giai đoạn cuối 2013 và đầu năm 2014 phản chiếu rõ nét nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của khách hàng.

Vốn từ đợt phát hành VND sẽ phân bổ vào các hoạt động gồm cho vay giao thiệp ký quỹ chứng khoán. Ngoài ra. Mặc dù Đại hội đã duyệt y các phương án huy động vốn nhưng công ty đã không triển khai được do thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn.

5 triệu trái khoán có mệnh giá 100.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét