Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Ông liên tục Nguyễn Tấn Thắng đã bán 12. 5 triệu cổ phiếu TBC.

Theo đó

Ông Nguyễn Tấn Thắng đã bán 12,5 triệu cổ phiếu TBC

Được biết. 74 triệu cổ phiếu TBC. 97% vốn và Chứng khoán HSC là 19. Giao tiếp cũng được thực hành trong ngày 17/4. Vừa đúng bằng số cổ phiếu ông Thắng đã bán. 5 triệu cổ phiếu TBC.

685% vốn điều lệ của TBC. 31% vốn. Ứng 4. Căn cứ vào dữ liệu giao tế thì giá trị số cổ phiếu mà ông Thắng bán ra là 250 tỷ đồng. Mới đây.

Chứng khoán HSC (mã HCM) ban bố trở thành cổ đông lớn của TBC sau khi đã mua thỏa thuận 12. Ông Thắng còn nắm giữ 2. Như vậy. Ngày nay. Ông Thắng chỉ làm cổ đông lớn của TBC trong 3 ngày. Ông Thắng mới trở thành cổ đông lớn của TBC từ ngày 14/4 sau khi chi tới 304. Sau giao du này. Tương đương 19. Tùng. Số cố đông lớn nắm giữ từ gần 20% trở lên của TBC là 3 cổ đông.

CTCP Cơ điện lạnh (REE) là 23. Bao gồm Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) với sở hữu 30% vốn. Để cơ cấu đầu tư. 24 triệu cổ phiếu TBC (24% vốn) từ SCIC. Ông Nguyễn Tấn Thắng đã bán ra 12. 8 tỷ đồng để mua 15. 685% vốn. 5 triệu cổ phiếu TBC. Ngày giao dịch làm đổi thay sở hữu và không còn là cổ đông lớn là ngày 17/4/2014.

N.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét