Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

ĐHĐCĐ PVcomBank: Ẩn số thưa mới nhất của ban kiểm soát.

Vinalines. Trả lời cổ đông vấn đề xử lý nợ tiếp theo của Vinashin và Vinalines như thế nào. Khoản cho vay này đã được gia hạn thanh toán. Bên cạnh đó. Và lịch trình còn lại sẽ thu nợ dựa trên tài sản bảo đảm và đã bộc lộ trên công văn của ngân hàng Nhà nước. - PVcomBank chưa tính đến ảnh hưởng của khoản ngừa mà CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) cần phải trích lập từ năm 2011 cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết và các khoản ủy thác đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết mà PSI nắm giữ đến cuối năm 2013.

29% (01/10/2013) xuống 4. 656 tỷ. Tổng tài sản đến cuối năm đạt 100. Ông Võ Trọng Thủy – Thành viên HĐQT ngân hàng cho biết khoản nợ này đã được Chính phủ có công văn xử lý. - Số dư tiền gửi 340 tỷ đồng tại các TCTD khác đã quá hạn từ năm 2011 và lãi dự thu 135 tỷ đồng.

Chủ yếu là đầu tư trái khoán. Làm cho ngân hàng lành mạnh thì ngân hàng mới tìm đến đối tác chiến lược nước ngoài.

Tuy nhiên. - Phòng ngừa rủi ro cho vay và ứng trước đối với khoản nợ của Vinashin và Vinalines. PVcomBank cho biết khi xây dựng mới lại ngân hàng sau hợp nhất. Ẩn số thưa của ban kiểm soát Điểm đáng chú ý. Bên cạnh đó. Lợi nhuận trước thuế 129 tỷ và lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng.

Khi ngân hàng có lãi phải ưu tiên xử lý các vấn đề này trước trong năm 2014-2015. - Về chi phí tham mưu nảy sinh trong năm 2008 can dự việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) trên sàn chứng khoán Singapore là 13 tỷ đồng.

PVcomBank đạt lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng. PVcomBank chưa tính đến ảnh hưởng của bút toán điều chỉnh cần phải thực hành liên tưởng đến sơ sót về hạch toán.

Xử lý nợ. - PVcomBank có khoản đầu tư vào một công ty con là CTCP Mỹ Khê Việt Nam với giá gốc 210 tỷ đồng và Mỹ Khê đang ghi nhận khoản lãi phải trả cho nhà băng là 153 tỷ đồng. 15% vào cuối năm 2013.

Trong năm 2013. Tại thời khắc này. Tín phiếu NHNN. PVcomBank cần xây dựng năng lực nội tại. Vinalines PVcomBank chính thức đi vào hoạt động từ 01/10/2013. Chưa tính chuyện niêm yết và tìm đối tác ngoại Do PVcomBank là tổ chức mới thành lập sau quá trình hợp nhất nên cổ đông cũng xoay quanh khá nhiều về vấn đề niêm yết trở lại của ngân hàng.

PVcomBank nên xây dựng và củng cố năng lực nội tại của ngân hàng trước. 536 tỷ đồng. - Số dư các hiệp đồng ủy thác cho vay nhận lãi suất nhất quyết bao gồm các hiệp đồng đã được gia hạn với giá trị 2.

Cũng với lý do theo chiến lược phát triển của nhà băng. Sau đó mới nghĩ đến việc niêm yết trên sàn. Phải xử lý những vấn đề tồn tại trước đây. Nhà băng tụ tập thực hành công tác thu hồi. Sau đó mới đặt vấn đề chia cổ tức cho cổ đông.

742 tỷ đồng. Ban kiểm soát đã đưa ra những điểm lưu ý của kiểm toán bao gồm: - Về khoản ứng trước cho vay khách hàng.

Trong năm 2013 (thời đoạn từ 01/10-31/12/2013). - Khoản lãi dự thu 160 tỷ đồng chưa được thanh toán khi đến hạn. PVcomBank là tổ chức mới nên phải đạt các chỉ tiêu kinh dinh sau 2 năm đủ điều kiện thì sẽ trình lên các cơ quan có thẩm quyền.

Hiện PVcomBank đang thực hành theo lộ trình tái cơ cấu và hiện chưa tính đến chuyện mời đối tác nước ngoài Không chia cổ tức Tại đại hội. 08%. PVcomBank chưa hoàn tất thủ tục quyết toán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và chưa ghi nhận chi phí vào kết quả kinh dinh. Xử lý nợ Vinashin. Dự án. Trong báo cáo được đọc tại Đại hội.

- Một số khách hàng vay cần được chuyển sang nhóm nợ có rủi ro cao hơn nhưng theo Đề án hợp nhất đã phê chuẩn. 6 tỷ đồng nợ Vinashin. Tương đương 93% kế hoạch năm (30 tỷ đồng).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank - sáp nhập từ PVFC và WesternBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào sáng ngày 26/04 tại Hà Nội với sự tham gia của các cổ đông đại diện tỷ lệ 89.

Thu nhập lãi thuần trong thời đoạn này của nhà băng ghi nhận âm gần 79 tỷ đồng. Trong năm mới rồi PVcomBank đã thu thêm được 200 tỷ đồng. PVcomBank chưa có kế hoạch niêm yết trên sàn. Trong đó đã thu hồi 45. PVcomBank đang thực hiện các thủ tục để nhận một khoản nợ trị giá 340 tỷ đồng của một khách hàng tại TCTD này để cấn trừ với khoản tiền gửi này. Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc lợi nhuận kế hoạch khá thấp.

100 tỷ đồng. Về cổ tức năm 2014. Đại diện PVcomBank san sớt.

Giảm 910 tỷ đồng so với 01/10/2013. Trong quý 4/2013 ngân hàng đã chuyển nhượng 47 tỷ đồng giá trị đầu tư cổ phiếu. PVcomBank cần xây dựng lại nhiều thứ để đầu tư mạng lưới. PVcomBank đã cơ cấu danh mục đầu tư không đạt lợi nhuận kỳ vọng để giảm phí tổn và thu hồi vốn. - Số dư cho vay các tổ chức tín dụng (TCTD) khác 765 tỷ đồng và lãi dự thu 79 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư của PVcomBank tính đến cuối năm 2013 là 16. Số dư cho vay của PVcomBank cũng giảm 6% xuống mức 41. PVcomBank chưa thu hồi được gốc và lãi của khoản cho vay này. Nợ xấu giảm từ 4. Chi nhánh và các phòng giao tế và sẽ cần tổn phí lớn. Theo ý kiến của chuyên gia tư vấn. PVcomBank có một số hợp đồng ủy thác đầu tư trả chậm và ứng trước ủy quyền bán đã đến hạn tính sổ nhưng các nhà đầu tư không nhận lại danh mục đầu tư và chưa hoàn số tiền đã nhận ứng trước là 581 tỷ đồng và phí ứng trước 116 tỷ đồng.

PVcomBank giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng này và sẽ thực hành các biện pháp xử lý nợ trong thời gian đến năm 2015. Hoàng Thắng - Minh Hằng. Cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch năm 2014 với doanh thu 7. Về định hướng chiến lược. Ngoài ra. 119 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng cho biết do lãi suất năm 2013-2014 giảm gần một nửa so với trước. Lãi suất cho vay còn 8-10% nên ngân hàng bị sụt giảm nhiều về doanh thu.

Đến khi hoàn thiện xong đề án tái cơ cấu của nhà băng Nhà nước thì sẽ coi xét việc lên sàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét