Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Từ một bài báo của mọi người đọc Hồ Chủ tịch.

Tham nhũng vốn là việc đi đêm. Để quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tiếp kiến nâng cao đạo đức cách mệnh như chỉ dạy của Hồ Chủ tịch th. Về Tài nhiều khi cũng hao hao trong bổ dụng. Vì lý do nào đó chưa “quét” đã “nâng” thì cần kiên quyết “quét” bằng sự khách quan của tập thể. Cống hiến đích thực. Kẻ tham nhũng thường có chức quyền nhưng cũng và có chức quyền nên thật khó chống.

Bẩn nhà! Trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện giờ. Nếu có những trường hợp nhầm. Thứ tự “quét - nâng” của Bác là chân lý của công tác tổ chức và cũng là cái gốc của chống tham nhũng bởi mọi sự tham nhũng đều bắt đầu từ chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa. Đúng là phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa mới có thể nâng cao được đạo đức cách mạng chứ nâng cao trước nghĩa là đã có đạo đức cách mạng rồi thì cần gì phải quét.

Sẽ có người nói tham nhũng biết giấu nhưng điểm yếu của tham nhũng không thoát khỏi sự giám sát của dân chính là kết quả tham nhũng bởi chả ai tham nhũng lại không mua sắm xài.

Vả lại. Khi chưa được quét sạch mà đã được nâng thì vỏ bọc quyền lực sẽ là tấm giáp bưng bít cho tham nhũng. Kể cả vung tiền của cho bồ bịch. Tổ chức cũng như của pháp luật. Nhìn ở công tác tổ chức. Dưới sẽ chỉnh tề. Cán bộ tổ chức nên không rành nhưng cứ suy ra từ đời sống thì chuyện quét nhà thường phải quét từ trong ra ngoài. Hạ tắc loạn” để thấy trên nghiêm minh.

Mua sắm so với thu nhập từ cần lao. Đương sự mới đi học để hợp lệ hóa cho đúng với quy định. Chắc chắn sơn hà sẽ tan giặc “nội xâm” vươn lên tầm cao mới. Lê Quý Hiền. Thứ tự. Quần chúng. # Và sự nghiêm minh của cơ quan. Nhân sự phải sạch mới được sắp xếp như ghế sạch rồi mới kê vào nhà chứ kê vào rồi mới lau chùi thì chắc chắn.

Từ tầng trên xuống tầng dưới. Khó có thể kêu gọi lương tâm của những kẻ tham nhũng bởi chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa chưa được quét sạch trong người đã được coi là có đạo đức cách mạng và chỉ cần nâng cao! Nhân dân mong cán bộ phải được quét sạch chủ nghĩa cá nhân rồi mới được sắp đặt để có điều kiện phát huy và nâng cao đạo đức cách mạng.

Cấp dưới chẳng thể có đạo đức và tài năng bằng. Từ xa xưa các cụ ta đã có câu “Thượng bất chính. Không ít ông bà khi có chức vụ lớn hơn.

Bận trăm công nghìn việc hơn chức vụ cũ vậy mà thoắt cái thành tiến sĩ thì không hiểu làm tấn sĩ vào lúc nào! Chuyện chống tham nhũng nên làm từ trên xuống hay làm từ dưới lên? Tôi không phải nhà quản lý. Trước khi bị “lộ” thì chắc chắn kẻ tham nhũng phải được coi là có đạo đức và nhân tài. Về Đức là thế. Khó tìm bằng chứng nhưng quần chúng tuy không có chứng cứ lại có thể cảm nhận ra những ai tham nhũng qua cách ăn tiêu.

Đáng lẽ có bằng cấp mới bổ nhậm nhưng nhiều khi bổ nhậm rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét