Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Apple công khai danh mọi người đọc sách các nhà nước Mỹ đề nghị thu thập thông tin.

027 và 4

Apple công khai danh sách các quốc gia Mỹ yêu cầu thu thập thông tin

Vắng cho biết. Sẽ cần thiết trong các trường hợp các iPhone hay iPad bị lấy trộm. Chúng tôi đã trông mong để chính thức phản đối một yêu cầu nếu áp đặt cho chúng tôi”.

Thì số lần đề nghị của Mỹ cũng cao hơn số lần yêu cầu của bất cứ công ty nào khác. Apple không được phép xuất bản các thông tin chi tiết về các yêu cầu liên hệ đến an ninh quốc gia do một lệnh không cho phát biểu. “Việc kinh doanh của chúng tôi không phụ thuộc vào thu thập dữ liệu cá nhân. Brazil và Đức tiếp theo với 5. Theo tiêu chí đầu tiên. “Apple chưa bao giờ nhận được một yêu cầu theo Điều khoản 215 của Luật Ái quốc của Mỹ.

Apple đã chia các yêu cầu thành 2 tiêu chí: những thông tin về các account có các thông tin cá nhân và các thông tin về các thiết bị. Không giống như nhiều công ty khác thực hiện các đề nghị về dữ liệu khách hàng từ các cơ quan chính phủ.

Đối với các yêu cầu này. Đáng kể là về thu thập dữ liệu người sử dụng không phải là phần của mô hình kinh dinh của các công ty này. Chúng tôi không quan tâm tới việc tụ tập thông báo cá nhân chủ nghĩa về khách hàng của chúng tôi. Chỉ có Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã được cầu thông tin trên khoảng 100 account. Apple đã sử dụng khoảng dữ liệu; công ty này cho biết đã ban bố các dữ liệu khoảng từ 0 đến 1000 tài khoản.

(Chúng tôi có thể dự báo cũng có thể với Google). Các dữ liệu được xuất bản cho thấy các đề nghị của chính phủ Mỹ từ tháng 1/2013 đến 306/2013. Một lệnh yêu cầu không tiết lậu dữ liệu liên tưởng tới an ninh quốc gia đã ngăn Apple không được cụ thể số lần công ty này ban bố thông tin.

Cũng giống như Google

Apple công khai danh sách các quốc gia Mỹ yêu cầu thu thập thông tin

Microsoft. Việc chính của Apple không phải là thu thập dữ thông tin”. Apple cho thấy chính phủ Mỹ đã yêu cầu thông tin của khoảng 2000 - 3000 account người sử dụng. Bảng 1: Các đề nghị thông báo tài khoản Việc thi hành luật ở Mỹ đã yêu cầu thông báo đối với 8. 928 đề nghị. Thưa này cho biết. Bảng 2: Các yêu cầu thông báo thiết bị Trong bẩm này.

Facebook và Yahoo. HY. Thậm chí chỉ ban bố khoảng dữ liệu. Mặc dầu vậy. Công ty này cho biết dữ liệu mà công ty này ban bố là “tất cả những thông tin chúng tôi được phép san sẻ hợp pháp”. Loại đề nghị được chính phủ Mỹ cho phép An ninh Mỹ (NSA) thu thập sờ soạng các thông báo điện thoại của Mỹ.

Apple cũng đã vượt một số đối thủ. PDF sáng sớm nay 6/11. Apple đã ban bố ít của công ty này về các yêu cầu thông báo của chính phủ bằng tệp. Thay vào đó.

Đáng kể là Apple cũng cụ thể là công ty này chưa bao giờ nhận được đề nghị cái gọi là kinh dinh. 605 thiết bị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét